Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Bc. Hana Otipková

Anotace

Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová budova řeší nevhodné prostory současného umístění fakulty. Budova slučuje výukové, kancelářské, knihovní a depozitní prostory. Nachází se v ulici Vyšehradská na Novém Městě, Praha 2 v prostorách zahrad Emauzského kláštera.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný