S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Hana Otipková

Anotace

Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová budova řeší nevhodné prostory současného umístění fakulty. Budova slučuje výukové, kancelářské, knihovní a depozitní prostory. Nachází se v ulici Vyšehradská na Novém Městě, Praha 2 v prostorách zahrad Emauzského kláštera.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.