Výstava ateliérových prací

Modulární stanice na vodík

Daniel Kovalik

Anotace

Konceptem této práce je vytvoření stanice na doplnění vodíku do osobních automobilů s využitím modulu City od společnosti KOMA MODULAR a vnitřního zařízení výroby vodíku převzaté ze stanice Honda SHS. Zároveň je možné z tohoto konceptu modularity vycházet i u dalších modulů, které zastávají jiné funkce a skládat z nich různé sestavy reagující na prostředí a potřeby.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek