S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Modulární stanice na vodík

Daniel Kovalik

Anotace

Konceptem této práce je vytvoření stanice na doplnění vodíku do osobních automobilů s využitím modulu City od společnosti KOMA MODULAR a vnitřního zařízení výroby vodíku převzaté ze stanice Honda SHS. Zároveň je možné z tohoto konceptu modularity vycházet i u dalších modulů, které zastávají jiné funkce a skládat z nich různé sestavy reagující na prostředí a potřeby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.