Výstava ateliérových prací

Bazén na Smíchovské náplavce

Sonja Lukešová

Anotace

Řeka jako symbol cesty, obživy a dědictví doplněná panoramatem historických budov, které se nacházejí na protějším pobřeží, a které k nám promlouvají jazykem našich předků. Voda jako dílo přírody a esence života, v kombinaci s městskými budovami, které reprezentují úsilí předchozích generací, je skloubení, jenž vytváří perfektní místo k odpočinku a očistě těla i duše. Uprostřed města je nám zprostředkován lehký dotyk přírody spojený s ukázkou z naší bohaté historie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.