Výstava ateliérových prací

Hangár NY–ÅLESUND

Katarína Košutová

Anotace

Hangár bude stáť na ruinách historického dreveného hangáru. Je dlhý 77 m a vysoký 35 m. Vrchnú škrupinu je možné celú sklopiť do vyrovnanej polohy, odkiaľ vzducholoď dokáže sama odletieť aj pristáť.Konštrukcia je oceľová, hierarchická. Je tvorená z priečnikov vzdialených 3500 mm. Priečne oceľové diely budú dovezené pomocou kontajnerov a na mieste budú zošróbované. Pozdĺžniky sú z ohýbaného plechu a sú primontované k trapézovému plechu. Táto konštrukcia je vynesená na priečnom a pozdĺžnom rošte, ktorý je položený na betónových patkach. V rošte sa nachádza zázemie. Pohyblivosť hangáru je prevedená za pomoci piestov. Kruhové vrata sú zložené z oceľových dieľov zošróbovaných do seba. V strede je umiestnený kĺb otáčania, ktorý je vynesený z jednej strany dvoma tyčami a z druhej pevnou doskou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.