Výstava ateliérových prací

Anotace

Palackého náměstí, lokalizované v rušném centru Prahy, je ze dvou stran definováno budovami a z jedné strany řekou. Problém nastává u poslední strany, kde nám jasný tvar náměstí mizí a vlévá se do Zítkových sadů. Zadáním bylo definovat náměstí i ze strany čtvrté a zanechat park na místě Zítkových sadů. Mirage tak činí pomocí dvouúrovňové hmoty, která definuje náměstí a poskytuje klidnou zelenou plochu. V úrovni 5NP se nachází, kromě bazénu a malého fitness, dvě terasy, které obyvatelům nabízí jedinečný výhled. Park se skládá ze čtyř zelených ostrůvků a vodní plochy a funguje jako jakási oáza klidu v městském prostředí. Fasáda je tvořena hliníkovými panely, které zrcadlí zeleň a dodávají tak pocit většího prostoru pro přírodu, který člověk v této době víc a víc postrádá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký