Výstava ateliérových prací

Semestrálne zadanie AMD 2

Štefan Strapko

Anotace

Tangram monogram - Vytvorenie návrhu vlastného monogramu z dielov starého čínskeho hlavolamu. Modelovaný monogram - Reliéfne-priestorová kompozícia vytvorená podľa 2D grafickej predlohy z predchádzajúceho zadania. Tangram abeceda - Vytvorenie fontu z jednotlivých dielov Tangramu. Pracka - Návrh funkčného riešenia pracky a opasku s integrovaným monogramom inšpirovaným predošlou úlohou. Súčasťou zadania je spracovaný model z alternatívneho materiálu, na ktorom si študent overí proporciu a funkciu vo vzťahu k užívateľovi. Spojka - Vytvorenie modulárnej spojky alebo série, ktorá umožní zostavenie funkčného systému pre organizovanie vo zvolenej oblasti. Spojka musí byť funkčná a dimenzovaná na spôsob použitia. V nadväznosti na prípravu Rhinoceros je finálnym výstupom model vo formáte STL.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel