Výstava ateliérových prací

Muzeum urbanismu

Aneta Hlaváčková

Anotace

Plánování měst se již netýká jen architektů či územních plánovačů ani investorů. V poslední době často zaznívá pojem participace. Participovat neboli podílet se. Otázkou je, jak zvýšit povědomí a zlepšit kvalitu vědomostí ohledně urbanismu. Tato semestrální práce by měla být podkladem pro diplomní práci na téma Muzeum urbanismu. Měla by odpovídat na otázky ohledně typologie, účelu, technických podmínek apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký