S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kladno Upgrade - systém zeleně

Eliška Šárová

Anotace

Kladno Upgrade je konceptuální návrh systému zeleně v Kladně. Různé kategorie veřejných prostorů jsou propojeny novými "zelenými" ulicemi, které upřednostňují cyklistickou a pěší dopravu. Pro každý typ veřejného prostoru je vytvořen soubor principů a příkladů žádoucího vývoje. Principy jsou vždy ukázány na konkrétním místě v Kladně. Projekt nabízí komplexní strategický plán, který by proměnil Kladno v moderní a udržitelné město.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.