S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Portfolio veřejných prostor pro Modřany

Lucie Staňková

Anotace

Do nově navrženého urbanistického komplexu s dobře fungujícími veřejnými prostranstvími by se chtěl nastěhovat nejspíš každý. Tato práce má poskytnout paletu možností a nápadů, jak by se mohlo nad prostranstvími přemýšlet nebo je navrhovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.