Výstava ateliérových prací

Portfolio veřejných prostor pro Modřany

Lucie Staňková

Anotace

Do nově navrženého urbanistického komplexu s dobře fungujícími veřejnými prostranstvími by se chtěl nastěhovat nejspíš každý. Tato práce má poskytnout paletu možností a nápadů, jak by se mohlo nad prostranstvími přemýšlet nebo je navrhovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer