Závěrečné práce

Nová filharmonie Plzeň

Bc. Sandra Bešťáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh budovy koncertního sálu pro Plzeňskou filharmonii. Návrh je reakcí na zatím prázdné místo v centru města, kde díky místnímu referendu nestojí plánované obchodním centrum. Vzhledem k velikosti lokality a tudíž její nevhodnosti pouze pro jednu stavbu, řeším v mé práci také urbanistický koncept tohoto prostoru. Nová budova filharmonie poukazuje na důležitost místa a stala by se v Plzni řešením absence koncertního sálu s dostatečnou kapacitou a akustikou, který by byl primárně určen pro poslech hudby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.