Výstava ateliérových prací

Anotace

ID 6x je polyfunkční dům spojující východní konec ulice Pernerova a severní úbočí Vítkova. Přemosťuje tak železniční zastávku Praha - Karlín a doplňuje výraznou proluku naproti kulturnímu komplexu Fóru Karlín. Svojí funkcí rozšiřuje bydlení v ulici a doplňuje ji parkovacím domem s veřejným parterem. Budova nabízí paralelně s uliční čárou 3 odlišné formy prostředí: ulice - vnitroblok - stezka. Zjevný parter otevírající se do ulice je napojen na sérii poloveřejných vnitrobloků, které svým výrazem určují míru soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.