S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

ID 6x

Tomáš Korch

Anotace

ID 6x je polyfunkční dům spojující východní konec ulice Pernerova a severní úbočí Vítkova. Přemosťuje tak železniční zastávku Praha - Karlín a doplňuje výraznou proluku naproti kulturnímu komplexu Fóru Karlín. Svojí funkcí rozšiřuje bydlení v ulici a doplňuje ji parkovacím domem s veřejným parterem. Budova nabízí paralelně s uliční čárou 3 odlišné formy prostředí: ulice - vnitroblok - stezka. Zjevný parter otevírající se do ulice je napojen na sérii poloveřejných vnitrobloků, které svým výrazem určují míru soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.