Ateliéry

Ateliér Novotný – Koňata – Zmek

Musí nás to bavit!

Ateliér je veden třemi architekty bez rozdílu vah. Všichni tři prošli důkladnou pedagogickou praxí jako odborní asistenti ve školních ateliérech – u Emila Přikryla na AVU (Tomáš Novotný) a u Jana Bočana (Jakub Koňata), Milana Hona (Tomáš Zmek) a Ivana Kroupy (Tomáš Novotný) na FA. Stejně tak získali pracovní zkušenosti při spolupráci s osobnostmi české architektury v ateliéru SIAL (Hubáček, Masák, Eisler, Přikryl, Suchomel, Šrámková…), s Ivanem Kroupou (Tomáš Novotný), Janem Bočanem (Jakub Koňata) či v ateliérech Aulík Fišer architekti a Ivan Kroupa architekti (Tomáš Zmek). Všichni se pak sešli v atelieru KAVA, kde Tomáš Novotný a Jakub Koňata působí dodnes.

Více

Ve složení Novotný – Koňata – Zmek ateliér pracuje od zimního semestru 2013/2014 a dosud získal čtyři nominace na Olověného Dušana, z toho dvě proměnil. Díky osobnímu i pracovnímu propojení spolupracujeme s ateliérem A2 VŠUP při společných workshopech (např. v Dubnici nad Váhem) nebo výletech po architektuře (např. Porto).

Zadání ateliéru až dosud směřovala k hledání rovnováhy mezi střídmostí a tvůrčí ambicí v městském prostředí – ať už vstupy současné architektury do historického města (Klatovy, Louny, Kutná Hora) nebo doplňováním městské struktury a nápravou chyb v poškozeném či nedokončeném současném pražskému kontextu (Smíchov, Emauzy…).

Svoboda a zodpovědnost. A zábava…

Zadání jsou společná pro oba stupně, srozumitelná pro všechny ročníky. V průběhu semestru bývá práce rozdělena do čtyř úseků, vždy zakončených prezentací. Ve skupinách probíhají společné analýzy, definice města, výběr místa a programu, vše obvykle zakončeno workshopem v místě. Následuje individuální práce v ateliéru, návrh jasné odůvodněné architektury provázané do struktury města. Intenzivní ateliérový týden je pak završen společnou instalací. Potvrzuje se tak správnost vertikálního ateliéru, zkušenosti z práce v týmu napříč ročníky.

Piazzetta za hotelem Intercontinental – stavět ano, či ne? Naše téma pro zimní semestr 2017/2018. Je to stavební blok, jak říká metropolitní plán, je to proluka, nebo náměstí, náměstíčko, střecha garáží s květináčem a vlajkoslávou, parkoviště…? Je to začátek, nebo konec Pařížské ulice? Naším úkolem bylo pokusit se toto nedefinované místo se silnou historií znovu začlenit do struktury města. Projekty ukazují, že prostor zastavitelný je, zkoumají místo, míru a formu zastavění. Ján Vyšný: Slovanská epopej – zákres.
Ondřej Králík: Flagship Stores Pařížská – zákres.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.