Výstava ateliérových prací

Urban Charger

Ondřej Pechal

Anotace

Urban Charger je nabíječka určená pro umístění v činném a již definovaném urbánním prostředí. Je navržena za účelem urychlení adaptace elektromobility napříč společností. S ohledem na tento účel je volena celá koncepce, tvarosloví a v neposlední řadě samozřejmě i osazené technologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek