S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Urban Charger

Ondřej Pechal

Anotace

Urban Charger je nabíječka určená pro umístění v činném a již definovaném urbánním prostředí. Je navržena za účelem urychlení adaptace elektromobility napříč společností. S ohledem na tento účel je volena celá koncepce, tvarosloví a v neposlední řadě samozřejmě i osazené technologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.