S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům s kinem

Lukáš Chalabala

Anotace

Hmotové řešení člení dům na jednotlivé krychlové “bloky”, které jsou vzájemně propojené dvoupatrovými lodžiemi. Tyto “bloky” zároveň obklopují dvůr, jenž se otevírá směrem ke kopci za domem. Dvůr slouží jako místo k pobytu a relaxaci obyvatel domu. Na fasádách jsou použity převážně okna přes dvě patra, což vyjadřuje vnitřní prostorové členění. Dvoupodlažní parter slouží jako pronajímatelné komerční prostory a nad nimi se tyčí byty mezonetového typu. Za zmínku stojí i střešní krajina, jež se svažuje směrem ke kopci, čímž vytváří výhledové terasy. V samotném srdci domu se nachází kinosál s poměrně rozlehlým předsálím a kavárnou, aby návštěvníci strávili v domě co nejvíce času.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.