S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Nikol Zelmanová

Anotace

Navrhovaná Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází na Novém Městě v Praze na území zahrad Emauzského kláštera. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Objekt má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Jádro tvoří komunikační prostor s přímým schodištěm, kolem kterého jsou rozmístěny důležité funkce budovy. Kromě učeben, kabinetů a kaple tvoří velkou část objektu knihovna, která slouží hlavně potřebám fakulty. Podzemní části budovy jsou využity jako technické zázemí, depozitář a garáž.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.