Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Miriam Reichlová

Anotace

Věž, která poskytuje profesionálním hráčům kombinaci bytových, oddechových a herních prostorů. Zeleň na fasádě částečně zakrývá terasy a oživuje jak vnitřní prostředí pro hráče, tak okolí pro kolemjdoucí. Vedle něj stojí věž s kancelářemi s jednoduchou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.