S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Miriam Reichlová

Anotace

Věž, která poskytuje profesionálním hráčům kombinaci bytových, oddechových a herních prostorů. Zeleň na fasádě částečně zakrývá terasy a oživuje jak vnitřní prostředí pro hráče, tak okolí pro kolemjdoucí. Vedle něj stojí věž s kancelářemi s jednoduchou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.