Výstava ateliérových prací

Showbox pro firmu Plastia

Kristýna Vlasáková

Anotace

Zadáním bylo vytvořit doplňkový showbox do stánků pro širší veřejnost, který bude komunikovat různá témata. Mým cílem bylo vytvořit něco, co Vás do stánku přitáhne a svou hravostí donutí i chvilku pobýt. Nebylo třeba se držet slova „box“ doslovně. V zadání byla různá témata ke komunikaci. Všechna ale spojovalo téma „udržitelnost“ a „cirkularita“. Z toho jsem vycházela při tvorbě kola s otočnými segmenty, které na jedné straně ukazuje obvyklé zacházení např. s bioodpadem a na druhé cestu, ke které nás chce firma Plastia pomocí svých produktů dovést. Jednotlivé strany jsou výrazně barevně odlišeny, aby se návštěvník stánku nespletl při otáčení dílků.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit