S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tržnice - Aréna

Anna Vršková

Anotace

Zastřešené náměstí, živé místo, jedno z těžišť města, centrum - tržnice není pouze místo, kde párkrát do týdne rutinně nakoupíme potraviny. Je to místo života, barev a vůní, místo setkávání a sdílení. Tržnici pro Prahu navrhuji na Náměstí Republiky, zastavuji část náměstí při západním křídle Palladia. Trhy a jednorázové akce zde v současné době pravidelně probíhají, navrhuji zde tedy tržnici - trvalou stavbu - zajišťující lepší podmínky jak pro trhovce, tak nakupující a arénu jako multifunkční shromažďovací prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.