Výstava ateliérových prací

Městský bazén Smíchov

Bc. Ondřej Zgraja

Anotace

Městské lázně, bazén, plovárna, říční lázně? Nacházíme se na Hořejším nábřeží, kde náplavka přechází v říční krajinu na jihu; město tu zdánlivě končí, přesto jsme však stále ve středu města: na břehu Vltavy. Má zde stát plavecký bazén-sportoviště snažící se konkurovat Podolí, plovárna připomínající rekreační minulost pražských břehů, říční lázně na začátku divočiny nebo městské lázně jako chrám… Hlavní motivem není sport, nýbrž odpočinek, místo zklidnění. Lidé sem přicházejí od severu, od města; k přírodě, k tomu, co vlastně přírodou stále zůstává, Vltava. Toto místo skýtá příležitost umožnit lidem prožít vztah k řece nějak jinak, u řeky hledají místo mimo město. Klidné město; místo odpočinku se nachází těsně nad hladinou řeky, scházíme dolů a odstřiháváme se od toho každodenního shonu nahoře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský