S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rodinný dům s ateliérem

Jakub Nekola

Anotace

Dům jsem se snažil včlenit do stávající zástavby Hanspaulky i mezi sousední návrhy. Projekt jsem rozdělil na dva samostatné objekty (obytnou budovu a ateliér). Snažil jsem se o jednoduchost a minimalismus celého projektu. Oba objekty mají tvar kvádrů, které jsou prolomeny velkými okny. Objekty jsou na sebe navzájem kolmé. Rodinný dům je natočen kolmo k pozemku, aby zajišťoval co největší soukromí na zahradě. Všechny obytné místnosti mají výhled do Dejvic a na Hradčany. Společné prostory jsou propojené mezi sebou i se zahradou. Schodiště čitelně odděluje veřejnou a soukromou část domu. Atelier je prosklen směrem na sever a východ, to zajišťuje potřebné nepřímé sluneční osvětlení. Mezi domem a ateliérem se nachází dvůr, který může sloužit i jako malé parkoviště pro majitele i klienty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.