Výstava ateliérových prací

Anotace

Riešené územie sa nachádza v Slovenskej republike v meste Košice, ktoré je o rozlohe 248 km2. Lokalita v ktorej bol urbanistický návrh riešený sa nachádza v západnej časti Košíc v blízkosti železničnej trati a priemyselnej oblasti u rieky Hornád. Práve blízkosť železničnej stanice, zabezpečuje výbornú dostupnosť z okolitých miest. Urbanistický návrh bol zameraný na zakomponovanie rieky späť do mesta, rekreáciu, ale taktiež na verejnú vybavenosť. Hlavným konceptom návrhu bolo vytvorenie a doplnenie mesta smerom k rieke Hornád.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer