Závěrečné práce

Rockový klub a kavárna v parku Kajetánka

Bc. Zuzana Hudáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem návrhu bylo vytvoření hudebního klubu jako samostatně stojícího objektu, který svým provozem nebude rušit nejbližsší okolí. Klub je umístěn do parku Kajetánka. Návrh počítá s regenerací parku a navazuje na již probíhající úpravy v jeho západní části. V objektu se nachází hudební klub se zkušebnami. Denní provoz zajistí nahrávací studio, kavárna a obchod.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.