S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tržnice

Valeriia Novikova

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice. Parcela se nachází v bezprostředním okolí Národního muzea a Václavského náměstí, na místě bývalých hradeb. Práce se zabývá variantami využití prostoru tržnice a možnostmi přizpůsobit se měnícím podmínkám a potřebám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.