Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Tržnice

Valeriia Novikova

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice. Parcela se nachází v bezprostředním okolí Národního muzea a Václavského náměstí, na místě bývalých hradeb. Práce se zabývá variantami využití prostoru tržnice a možnostmi přizpůsobit se měnícím podmínkám a potřebám.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.