Výstava ateliérových prací

Sebestačné mobilné obydlie

Diana Zálešáková

Anotace

Sebestačné mobilné obydlie bolo inšpirované okom, je to jeden z piatych zmyslov dôležitý pre náš život. Architektúru je najlepšie vnímať očami. K očiam sa viažu aj rôzne metafory, prirovnania,... Oči sú okno do duše. Ako môžete vidieť v mojom návrhu mobilného obydlia v strede sa nachádza okno, z ktorého sa vám poskytuje najlepší výhľad na svet okolo nás a hlavne na vodu, po ktorej sa plaví. Ak by sa vám ten výhľad zunoval, jednoduchým zatiahnutím tienidla sa oko zavrie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek