Výstava ateliérových prací

Národní knihovna - fasáda z pohledového betonu

Dominik Vácha

Anotace

Národní knihovna jako společensky významná instituce představuje a reprezentuje vědomí společnosti, ve které žijeme. Architektonicky proto vyžaduje vysokou estetickou i obsahovou hodnotu, prakticky potom zejména kvalitu, trvanlivost, odolnost, udržitelnost. Navržená budova Národní knihovny v Praze na Těšnově má fasádu z pohledového betonu, která má potenciál těmto nárokům vyhovět. Konkrétnímu řešení fasády předcházela rozsáhlá rešerše možností úprav pohledového betonu a konstrukcí betonových fasád. Následně je jižní fasáda Národní knihovna řešena v měřítku 1:50 v devíti variantách. Nejvhodnější fasáda je pak rozkreslena do podrobného měřítka 1:10.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský