Závěrečné práce

Konverze areálu Branických ledáren

Bc. Adéla Jakobová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce se zabývá konverzí areálu bývalých branických ledáren z počátku 20. století. Dva původní objekty areálu znehodnocené přestavbami z 60. a 80. let jsou v návrhu nahrazeny novostavbami a odstraněny jsou i další pozdější přístavby. Hlavní náplň areálu tvoří lezecké centrum a ubytování. V halovém objektu, původně určeném pro uchovávání ledu, je navržena horolezecká stěna a také ledová lezecká stěna, jako jedna z mála v Evropě. Návrh dále propojuje areál s lagunou Vltavy, která je v jeho těsné blízkosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.