Výstava ateliérových prací

Rodinný dům Benátky

David Lašek

Anotace

V projektu je navržen rodinný dům ve vesnické zástavbě v obci Benátky nedaleko Litomyšle ve východních Čechách. Projekt pracuje s volnou dispozicí přízemí propojenou s druhým nadzemním podlažím a bude sloužit jako prvotní podklad pro majitele pozemku v úvahách, kam stavbu směřovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer