Závěrečné práce

NÁDRAŽÍ V PECI POD SNĚŽKOU

Kopecká Julie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nové železniční zastávky v Peci pod Sněžkou je zasazen do projektu prodloužení železniční trasy v Úpském údolí v Krkonoších z roku 2009. Ukazuje možnosti řešení současného problému se stále přibývajícím turismem a tedy i automobilovou dopravou v horských oblastech. Téměř celá trasa je vedena v tunelu a tudíž i samotné nádraží je zasazené ve svahu. Hmota je koncipovaná jako jednoduchá dopravní stavba schovaná co nejvíce v terénu, ale zároveň otevřená natolik, aby poskytla dostatek přehledné orientace a výhled ven. Součástí návrhu jsou navazující veřejná prostranství a autobusová zastávka společně s novým propojením stanice pomocí lávek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.