S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dostavba divadla F. X. Šaldy

Tereza Fričová

Anotace

Dostavba divadla F. X. Šaldy je umístěna na pozemku uprostřed rušné křižovatky. Na stávající divadlo navazuje spojujícím mostem v 5.NP. Hlavní myšlenkou návrhu byl návrat ke kořenům divadla. V 19.století, kdy město Liberec zažívalo zlatou éru textilnictví, bylo vystavěno právě divadlo F.X. Šaldy. Návrh je odkazem na tuto dobu a tvarem budovy připomínající tylovou baletní sukni, vzdává hold této jedinečné éře, která z města již zmizela.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.