Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Revitalizace oblasti u Anežského kláštera a jeho komplexu

Bc. Marie Stavinohová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Anežský klášter je jedinečný dochovaný gotický komplex na pravém břehu řeky Vltavy, který se významně vepsal do české historie. Cílem návrhu bylo posoudit potenciál místa, najít jeho vhodné doplnění, a hodnoty formulovat v kompetentním programu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.