Lidé

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Bývalý vedoucí ateliéru Fránek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA