Ateliéry

Ateliér Fránek

Odborný asistent

Ateliér řeší enviromentální přístup ke stavění, vodní a rostlinné prvky v architektuře, její experimentální jazyk, který je v souzvuku s místem. Od praforem po očekávanou i netušenou budoucnost. Rozhodujícím kritériem bude míra pochopení a citu pro naši existenci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek