S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Bazén na Smíchovské náplavce

Jan Mojka

Anotace

V letním semestru 2019/2020 jsme s ateliérem řešili bazén na Smíchovské náplavce. Došel jsem k formě bazénu, která se snaží institucionalizovat náplavku a své nejbližší okolí. Urbanisticky projekt reaguje na síť cest a řeku Vltavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.