Výstava ateliérových prací

Bazén na Smíchovské náplavce

Jan Mojka

Anotace

V letním semestru 2019/2020 jsme s ateliérem řešili bazén na Smíchovské náplavce. Došel jsem k formě bazénu, která se snaží institucionalizovat náplavku a své nejbližší okolí. Urbanisticky projekt reaguje na síť cest a řeku Vltavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.