Závěrečné práce

Kadaň-Ztracené předměstí

Radek Janoušek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je urbanizace Špitálského předměstí v Kadani, které má bohatou historii, avšak v poválečné době došlo k asanaci jeho území. Návrh vytváří regulaci pro vznik nové struktury, která vychází z historické uliční sítě a snaží se na ni měřítkově navázat. Součástí je také návrh veřejných prostorů a obnova zatrubněného potoka v jeho původní stopě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.