Diplomové práce

PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM STOLETÍ 21.

Pylila Leanid

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá rekonstrukci a dostavbou kulturního doma v Přibyslavi. Navrhuje se řešení při kterém provoz kulturního domu se promění na komunitní centrum. Nová budova má nabídnout prostranství pro velké množství spolků a družstev města Přibyslav.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.