Výstava ateliérových prací

Kladruby u Stříbra - skrytá historie

Bc. Kristina Králová

Anotace

Kladruby u Stříbra jsou malým městečkem ležícím nedaleko Plzně v západních Čechách. Na jeho jihovýchodním konci se rozprostírá Benediktinský klášter založený roku 1115 knížetem Vladislavem I. , který byl v kostele i pohřben. Tento akt vyvolal osidlovací tendence, přispíval k budování vesnic a cest. Kladruby byly pro vybudování kláštera vybrány ze strategického důvodu, ležely nedaleko významné obchodní tepny tzv. Norimberské obchodní stezky, která vedla z okolí Norimberku, přes Prahu až k Baltu. Tento projekt se soustředí na revitalizaci zámeckého parku, jenž býval nedílnou součástí kláštera Benediktů. Snaží se nám připomenout jeho historii, potenciál místa, otevírá skryté komponované výhledy a vzájemně propojuje jednotlivé části parku s různými atmosférami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová