Výstava ateliérových prací

Mestský bazén Smíchov

Sabína Martináková

Anotace

Rieka. Voda. Vltava. Pri koryte, v zátoke, v kúsku uzurpovanom prírodou. Príroda, divosť. Kamenistá pláž, nábrežie. Vyšehrad a most. Stavba mestského bazénu sa nachádza na Smíchovskej náplavke, dnes zabudnutej, okupovanej len vtákmi. Má výnimočný charakter - kúsok divočiny v meste. Časť nábrežia, kde je Vltava prístupná. Z urbanistického hľadiska návrh pracuje s jemným naviazaním na horizontálu nábrežia, zároveň si pokladá za úlohu dať dôstojné ukončenie smíchovskej náplavke a jej parku, a predovšetkým, sprístupnenia Vltavy verejnosti. Mestský bazén nie je priestorom športu, je miestom odpočinku. Je to miesto starostlivosti o telo a myšlienky. Tomu je uspôsobený priestor - prostý, svetlý, komunikujúci s riekou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský