Diplomové práce

Obnova historického domu č. p. 34 ve Stříbře

Bc. Jaroslav Cígler

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Celková obnova historického domu pro ubytování, pronajímatelné prostory a kavárnu. V rámci obnovy domu je také řešena obnova dvoru a zahrady. Obnova je na podkladě stavebně histroického průzkumu a respektuje především vzhled domu v polovině a na konci 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.