Výstava ateliérových prací

Příšovice Community Center- Rehabilitation of a Traditional Farmhouse

Maria Cortes

Anotace

Rehabilitace zahrnuje hlavní dům a stodolu v severní části. Koncept této obnovy přichází jako reakce na analýzu obce a pozorování nedostatku služeb a sociálních aktivit pro obyvatelstvo. Proto nová funkce této oblasti spočívá v denním středisku komunity. Vzhledem k tomu, že obě věkové skupiny, které by z těchto služeb měly větší prospěch, jsou seniory i mladé občany, jsou služby poskytované tímto střediskem určeny zejména pro tyto dvě věkové skupiny. Centrum pro seniory bude umístěno v přízemí hlavního domu a bude znovu využívat stávající místnosti pro společenské aktivity a semináře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler