Závěrečné práce

Městské bydlení Na Knížecí

Životská Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Doprava, hluk, lhostejnost. Takhle by se dal popsat Smíchov dnes. Na jednu stranu skvěle dostupné místo několika formami dopravy. Na druhou stranu kromě přestupů se zde lidé moc nezdrží. Každý spěchá svým směrem a nikde se moc nepozastaví. Nabízelo se tedy dát místu osobitost, trochu ho uklidnit a dát mu jiný směr než jen účel dopravního uzlu. Budova stojí v blokové zástavbě na ulici Ostrovského na Praze 5. Hmota je z východní a ze západní strany definována okolními stavbami. Na čtvrtém podlaží se nachází pochozí střecha s vegetací na ni navazuje terasa a dostává se až k jižní fasádě. Zde vzniká zastřešený venkovní prostor sloužící obyvatelům domu. V přízemí je umístěný průchod do vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.