Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Bc. David Ludvík, Pavel Struhař

Anotace

Hasičská stanice má plnit funkci přípravy hasící techniky a strategie zásahu, ale i podporu dobrého duševního zdraví hasičů, záchranářů a doplnění energie s péčí o tělo po samotném zásahu. Zároveň musí být variabilním prostorem z důvodu dlouhé životnosti budovy. Soběstačná nezávislá jednotka. Pro hasiče je požární stanice druhým domovem. Estetika se zde potkává s funkčností a proto musí být hasičská stanice co nejjednodušší. To se promítá jak do volby materiálů tak do tvaru konstrukcí. Nově navržená stanice pro Vaduz tyto požadavky jistě splní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.