Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Bc. Kateřina Behotová, Adam Křenovský

Anotace

Projekt hasičské zbrojnice „Lego“ je situován v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu. Vzhled a fungování budovy se odvíjejí od zadání, jehož parametry lze rozdělit do dvou skupin: obecné fungování hasičských stanic v oblasti Lichtenštejnska a konkrétní dimenze budoucí vaduzské stanice. Návrh stanice „Lego“ je kompozičně z exteriéru vyřešen skládáním kvádrů různých proporcí a velikostí, tato kompozice vychází z dispozic a řešení prostorů v interiéru. Tvář stavby je silně ovlivněna jejím materiálovým řešením. Jedná se o kombinaci bílého betonu pro nosné části konstrukce, modrých plechových a fotovoltaických panelů pro obklad, užití fotovoltaických článků coby součástí okenní výplně jako stínění a červených kovových rámů oken dělících interiér a exteriér.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.