S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Kateřina Behotová, Adam Křenovský

Anotace

Projekt hasičské zbrojnice „Lego“ je situován v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu. Vzhled a fungování budovy se odvíjejí od zadání, jehož parametry lze rozdělit do dvou skupin: obecné fungování hasičských stanic v oblasti Lichtenštejnska a konkrétní dimenze budoucí vaduzské stanice. Návrh stanice „Lego“ je kompozičně z exteriéru vyřešen skládáním kvádrů různých proporcí a velikostí, tato kompozice vychází z dispozic a řešení prostorů v interiéru. Tvář stavby je silně ovlivněna jejím materiálovým řešením. Jedná se o kombinaci bílého betonu pro nosné části konstrukce, modrých plechových a fotovoltaických panelů pro obklad, užití fotovoltaických článků coby součástí okenní výplně jako stínění a červených kovových rámů oken dělících interiér a exteriér.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.