S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Fire station Vaduz

Tomás Almeida, Carmen Paola Moyado Camargo

Anotace

Tento projekt, který je umístěn do hlavního města Lichtenštejnska, je příležitostí k vytvoření prostoru pro soužití nejen pro hasiče, ale i pro veřejnost a komunitu ve Vaduzu - poskytuje hasičům pracovní zónu, ale také nabízí prostory přístupné veřejnosti - a vytváří z budovy propojující element mezi městem a okolní přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.