S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Tereza Kostohryzová, Tereza Trejtnarová

Anotace

Hasičská stanice ve Vadúzu má být centrální stanicí pro celé Lichtenštejnsko. Zahrnuje zázemí pro velký hasičský sbor a širokou škálu jeho vybavení, dále také pro Samariterverein – dobrovolné záchranáře. Některé prostory stanice jsou přístupné veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.