Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Bc. Tereza Kostohryzová, Tereza Trejtnarová

Anotace

Hasičská stanice ve Vadúzu má být centrální stanicí pro celé Lichtenštejnsko. Zahrnuje zázemí pro velký hasičský sbor a širokou škálu jeho vybavení, dále také pro Samariterverein – dobrovolné záchranáře. Některé prostory stanice jsou přístupné veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.