Výstava ateliérových prací

Back to Traditional Production

Pierre Dupont

Anotace

Hlavním cílem projektu je opětovné začlenění tradičních zemědělských metod regionu a jejich podpora.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.