S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Back to Traditional Production

Pierre Dupont

Anotace

Hlavním cílem projektu je opětovné začlenění tradičních zemědělských metod regionu a jejich podpora.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.