Výstava ateliérových prací

Příbram: centrum - Březové Hory

Ing. Bc. Lada Doubravová

Anotace

Koncepce urbanistických intervencí v centru Příbrami - v oblasti podél železniční trati a Příbramského potoka, je založená na důkladné společné analýze města Příbram včetně kontextu. Řešená oblast je vnitřní periferie mezi starou Příbramí, původně samostatnými Březovými Horami, sídlištěm a průmyslovým severem. Návrh se snaží o maximální efekt při minimálním zásahu, zohledněny jsou i ekologické aspekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.