Výstava ateliérových prací

Anotace

Zachovaný, ale nezachovalý areál tržnice, bývalých jatek, je jako vzpomínka. Stálé muzeum, které nikdo nenavštěvuje. Mrtvé místo, které je potřeba oživit. Toto byl hlavní motiv mého návrhu. Využití celého areálu od zdi ke zdi novou hlavní funkcí - kulturním parkem. Tržnice se stává domem v zahradě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch