Výstava ateliérových prací

Dřevěné chatky

Julie Bičišťová

Anotace

Následující návrhy jsou k rekreačnímu komplexu čtyř objektů, které jsou mezi sebou propojeny pergolami. Chatky mají celoskleněné průčelí. Jsou z dřevěné konstrukce, na které jsou dřevěné lamely, které plní svou funkci zejména na terasách, kde zajišťují soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.