Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Zelené město v údolí

Anna Tyščenko

Anotace

Konceptem je vytvořit soběstačné, efektivní a ekologické město, které umožní svým obyvatelům žít v souladu s přírodou. Město by mělo navázat na stávající zástavbu Ledčic a obohatit ji o její nedostatky. Nabídnout svým uživatelům místa pro studium, pracovní příležitosti, rekreaci a pohodlné prostředí pro každodenní život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa