S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Zelené město v údolí

Anna Tyščenko

Anotace

Konceptem je vytvořit soběstačné, efektivní a ekologické město, které umožní svým obyvatelům žít v souladu s přírodou. Město by mělo navázat na stávající zástavbu Ledčic a obohatit ji o její nedostatky. Nabídnout svým uživatelům místa pro studium, pracovní příležitosti, rekreaci a pohodlné prostředí pro každodenní život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.