Výstava ateliérových prací

Domov pro klienty s poruchou autistického spektra

Daniel Krupka

Anotace

Hlavním cílem návrhu je přizpůsobení se kontextu klidné atmosféry venkova a kopcovitého okolí. Dům si i přes umístění v náročném terénu a poněkud netradiční užívání zachovává tvář vesnického stavení. Důraz je kladen na praktické dispoziční umístění jednotlivých místností. Z toho také vychází rozdělení základní hmoty na dvě oddělené části.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.